Det er tryggere å bruke en mester!

Gann Blikk AS er en Mesterbedrift

Image of 518841De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Til Mesterbrevnemda KLIKK HER

Image of 518834Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Sentral godkjenning KLIKK HER


VBL ivaretar dine interesser.
Image of 518842Er en sterk og aktiv bransjeforening er en av de viktigste forutsetningene for faglig og økonomisk vekst. Bransjens posisjon og tillit må sikres i markedet og gjennom samarbeid med myndighetene.
VBL er Norges ledende bransjeorganisasjon for kompetanseintensive ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter, til stor nytte for medlemsbedriftene og samfunnet. Dette er visjonen i Landsforbundets strategidokument. En høy faglig kompetanse gjør yrket spennende og gir kundene den kvalitet de etterspør.
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund KLIKK HER